Polityka Prywatności | The Boat Trip
 

Polityka Prywatności The Boat Trip

Polityka Prywatności Taksidi Sp. z o.o., właściciela marki The Boat Trip

Operatorem tej strony internetowej i administratorem danych osobowych jest Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii przy ulicy Armii Krajowej 3 (kod pocztowy: 05-530) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 362104, o kapitale zakładowym w wysokości 30 000,00 zł. o nr NIP 123 122 14 63.

W niniejszej Polityce Prywatności informujemy o tym, jakie dane osobowe są gromadzone i przechowywane, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych usług oferowanych za pośrednictwem innych stron internetowych. Ponadto przekazujemy informacje na temat, w jaki sposób i na jakiej podstawie dane osobowe użytkownika zostaną wykorzystane, jakie przysługują prawa w odniesieniu do wykorzystywanych danych osobowych oraz o możliwościach kontaktu z nami przez użytkowników.

 

1. Przetwarzanie danych osobowych i cel ich przetwarzania

 • 1.1 Czym są dane osobowe?
 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, art. 4 nr 1 Rozporządzenia UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwane dalej „RODO“). Przykładowo są to: Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Dane, które nie pozwalają na zidentyfikowanie użytkownika, takie jak dane statyczne lub anonimowe, nie są danymi osobowymi.
 • 1.2 Jakie dane o Tobie gromadzimy?
 • Z wyjątkiem adresów IP przetwarzane są wyłącznie te dane osobowe, które podasz nam dobrowolnie na przykład w procesie rejestracji, wysyłając zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego na tej stronie internetowej, lub w związku z przygotowaniem lub wykonaniem umowy. Dokładniej, zbieramy następujące dane:
  • 1.2.1 Odwiedzając naszą stronę internetową
  • Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, przeglądarka automatycznie wysyła informacje na serwer naszej strony internetowej, które przechowywane są tymczasowo w pliku dziennika. W takich informacjach Twoja tożsamość nie jest ujawniana.
  • Informacje, które są zbierane bez udziału użytkownika i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia, po okresie sześciu miesięcy to:
   • • adres IP,
   • • data i dokładny czas dostępu,
   • • nazwa i adres URL,
   • • przeglądarkę, z której korzystasz i jeśli to konieczne, oraz informacje o systemie operacyjnym,
   • • strony internetowe, z których system użytkownika przekierowuje do naszej strony internetowej (serwer odsyłający),
   • • strony internetowe, które odwiedza użytkownik na naszej stronie internetowej.
  • Gromadzenie i przetwarzanie tych danych ma na celu, umożliwienie korzystania z naszej strony internetowej (linkowanie). Dane te przechowywane są tylko z przyczyn technicznych i nigdy nie są przypisane do konkretnej osoby. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym rozumieniu jest Art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Ponadto gromadzenie tych danych służy do zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do technicznego zarządzania infrastrukturą sieci. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 pkt. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych osobowych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej jak również ciągłości komunikacji.
  • Ponadto korzystamy z plików cookies oraz usług analityki internetowej dla naszych stron internetowych (patrz pkt.2).
  • 1.2.2 Podczas rejestracji na stronie internetowej
  • Dokując rezerwacji danego wyjazdu, użytkownik jest zobligowany do rejestracji na stronie internetowej. Dane podawane podczas rejestracji to:
   • • adres e-mail,
   • • imię i nazwisko,
   • • data urodzenia,
   • • adres do korespondencji,
   • • numer dokumentu tożsamości,
   • • numer telefonu,
   • • płeć.
  • Podanie powyższych danych w procesie rejestracji jest dla nas konieczne w celu realizacji umowy uczestnictwa w wybranej przez użytkownika imprezie turystycznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • 1.2.3 Podczas rejestracji do newslettera
  • Na naszej stronie internetowej masz możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od nas newslettera. Podstawą prawną przetwarzania tych danych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Bez podania danych osobowych nie jesteśmy w stanie dostarczyć naszego newslettera.
  • Używamy tylko Twojego adresu e-mail i Twojego imienia i nazwiska (jeśli je podałeś), w celu regularnego wysłania do Ciebie newslettera.
  • Na końcu każdego newslettera dostępny jest link po kliknięciu na który możesz zrezygnować z subskrypcji, w dowolnym momencie. Ponadto możesz zrezygnować z newslettera pisząc na adres info@taksidi.pl. Możesz skorzystać z prawa do rezygnacji w dowolnym momencie ze skutkami na przyszłość.
  • 1.2.4 Korzystanie z formularza kontaktowego
  • W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej. Podanie poniższych danych jest niezbędne aby móc odpowiedzieć na Twoje pytania:
   • • imię i nazwisko,
   • • adres e-mail,
   • • numer telefonu.
  • Celem gromadzenia danych osobowych w formularzu kontaktowym jest identyfikacja osoby, z którą będziemy się kontaktować i możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie przy zastosowaniu pożądanego przez użytkownika sposobu komunikacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. Pliki cookies

 • 2.1 Cookies
 • Używamy plików cookies na naszej stronie internetowej. Pliki cookies są to małe pliki, które przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane na urządzeniu końcowym (komputer, notebook, tablet, smartfon itp.) podczas odwiedzania naszej strony internetowej.
 • Korzystanie z plików cookies z jednej strony pomaga nam jeszcze lepiej dopasować nasze usługi do Twoich wymagań. Używamy również tzw. plików cookies sesji, w celu rozpoznania czy odwiedziłeś już poszczególne strony na naszej stronie internetowej, czy też logowałeś się już na swoje konto klienta czy odwiedziłeś ją jako gość. Po opuszczeniu naszej strony internetowej dane są usuwane po 30 dniach.
 • Ponadto, ze względu na łatwość obsługi, używamy również tymczasowych plików cookies, które są przechowywane przez określony czas na urządzeniu końcowym. Jeśli odwiedzasz naszą witrynę ponownie, aby skorzystać z naszych usług, nasz system automatycznie wykryje, że już z nami jesteś i jakie dane i ustawienia wprowadziłeś, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać.
 • Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie wykorzystaniem tych plików cookies w sposób opisany powyżej ma na celu zoptymalizowanie ustawień strony internetowej dla używanego urządzenia końcowego i dostosowaniu interfejsu użytkownika.
 • Z drugiej strony używamy plików cookies do statystycznego rejestrowania korzystania z naszej strony internetowej i jej oceny, w celu optymalizacji naszej oferty i wyświetlania informacji, które są specjalnie dostosowane do potrzeb użytkownika. Te pliki cookies pozwalają nam automatycznie wykryć, że już nas odwiedziłeś, gdy ponownie odwiedzasz naszą stronę internetową. Te pliki cookies są automatycznie usuwane po określonym czasie. Podstawą prawną do używania tych plików cookies jest art. 6 ust. 1 f RODO. Nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych osobowych polega na przeprowadzeniu badania rynku i emisji zindywidualizowanej reklamy.
 • Większość przeglądarek przechowuje pliki cookies automatycznie. Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki tak, aby pliki cookies nie były przechowywane na Twoim komputerze. Pełna dezaktywacja plików cookies może jednak oznaczać, że nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 • 2.2 Google Analytics
 • Aby dopasować wygląd naszej strony do Twoich potrzeb i kontynuować optymalizację naszej witryny, korzystamy z Google Analytics, usługi analitycznej Google Analytics dostarczanej przez Google Inc. W tym kontekście tworzone są profile pseudo-użytkowników i pliki cookies. Informacje generujące pliki cookies na temat korzystania z tej strony internetowej, na przykład:
  • • typ/wersja przeglądarki,
  • • używany system operacyjny,
  • • URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana witryna),
  • • nazwa hosta komputera dostępowego (adres IP), dokładny czas żądania serwera, są przesyłane na serwer Google w USA, gdzie są następnie przechowywane.
 • Informacje wykorzystywane są do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów na stronach internetowych dotyczących działalności stron internetowych, świadczenia usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i powiązanych usług internetowych, w celu przeprowadzenia badań rynkowych i w razie potrzeby ukierunkowanego na klienta edytowania tych stron internetowych. Informacje te są również przekazywane osobom trzecim, jeśli wymaga tego prawo, lub gdy osoby trzecie przetwarzają takie dane osobowe w ramach umowy. Pod żadnym pozorem Twój adres IP nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Adresy IP są anonimowe, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).
 • Możesz zapobiec instalacji plików cookies w ustawieniach przeglądarki; pamiętaj jednak, że w tym przypadku nie będziesz w stanie w pełni wykorzystywać wszystkich funkcji stron internetowych.
 • Ponadto Google może gromadzić dane osobowe generowane przez pliki cookies i związane z korzystaniem ze strony (w tym Twój adres IP), Użytkownik może uniemożliwić Google przetwarzanie danych przez pobranie i zainstalowanie dodatku do przeglądarki Browser-Add-on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?=pl
 • Rezygnacja z plików cookies zostanie ustawiona, aby zapobiec w przyszłości gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania naszej Strony internetowej. Rezygnacja z plików cookies jest ważna tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszych stron internetowych i przechowywanych na Twoim urządzeniu. Jeżeli usuniesz pliki cookies w tej przeglądarce, będziesz musiał je ponownie zainstalować.
 • Aby uzyskać więcej informacji o ochronie danych osobowych związanych z Google Analytics, przejdź na stronę Centrum pomocy Google Analytics. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
 • Korzystanie z Google Analytics opiera się na naszym uzasadnionym interesie w dostosowywaniu potrzeb klientów, ocenie statystycznej, a także efektywnego wykorzystania naszej Strony internetowej. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 pkt. 1 ust. f RODO.

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • Wszelkie dane osobowe, w tym informacje o płatnościach, są przesyłane przy użyciu standardowego i bezpiecznego certyfikatu Secure Socket Layer (SSL). SSL to bezpieczny i sprawdzony certyfikat, który jest również stosowany na przykład w bankowości internetowej.
 • Bezpieczne połączenie SSL, w tym odpowiedni protokół http (wystawiony przez ESET SSL Filter CA), znajdziesz w pasku adresu przeglądarki lub klikając na ikonę kłódki w górnej części przeglądarki.
 • Niezależnie stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony Twoich danych osobowych przechowywanych u nas, przed ich zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieuprawnionym ujawnieniem lub nieautoryzowanym dostępem, odpowiednio przed nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale usprawniane zgodnie z rozwojem technologii.

4. Prawa zainteresowanych osób

 • Jako osoba której dane dotyczą, w rozumieniu RODO, masz prawo do opisanych poniżej praw. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się z nami pisząc na adres e-mail: info@taksidi.pl
 • 4.1 Prawo do udzielenia informacji
 • Zgodnie z art. 15 RODO, masz prawo żądania potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące Twojej osoby są przetwarzane. Jeżeli tak, masz prawo uzyskać dodatkowe informacje wymienione w art. 15 ust. 1 pkt. a-h, lub ust. 2 RODO.
 • 4.2 Prawo do sprostowania
 • Zgodnie z art. 16 RODO masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli przetwarzane dane osobowe, które Ciebie dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • 4.3 Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 RODO, możesz wystąpić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Prawo to dotyczy w szczególności
  - osób, które kwestionują dokładność swoich danych - na okres, pozwalający sprawdzić prawidłowość i dokładność tych danych, lub
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; dalej
  - w przypadku, gdy dane osobowe zebrane do naszych celów nie są już przetwarzane, chyba, że są potrzebne do ustalenia, dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych, lub innych istniejących między nami spornych kwestii.
 • 4.4 Prawo do usunięcia
 • Zgodnie z postanowieniami art. 17 RODO, możesz poprosić o natychmiastowe usunięcie danych osobowych dotyczących Twojej osoby. Warunki te obejmują w szczególności prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędnych do tych celów dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone i nie są już potrzebne w innych przypadkach, jak również w przypadku nieautoryzowanego przetwarzania, istnienia konfliktu lub zobowiązania do usunięcia na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
 • 4.5 Prawo do przenoszenia danych
 • Zgodnie z art. 20 RODO masz prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam udostępniłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie. Ponadto, zgodnie z art. 20 ust. 1RODO, masz prawo przekazać osobie trzeciej, dane osobowe, które nam podałeś.
 • 4.6 Prawo sprzeciwu
 • Masz prawo w dowolnym czasie do wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, a które to dane zostały zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, zgodnie z art. 21 RODO. W takim wypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać niezbędne powody do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • 4.7 Wycofanie zgody
 • Jeżeli kiedykolwiek przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody (Art. 6 ust.1 lit a RODO) informujemy Cię, że w każdej chwili masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, aż do jej odwołania.

5. Zautomatyzowanie decyzji w indywidualnych przypadkach lub działania profilowane

 • Nie używamy żadnego automatycznego przetwarzania danych w celu podjęcia decyzji – w tym profilowania.

6. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 • Niezależnie od innych środków prawnych lub sądowych, masz prawo do złożenia skargi o domniemanym naruszeniu do organu nadzorczego, mającego siedzibę w państwie członkowskim w miejscu Twojego zamieszkania, miejscu pracy, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych, które Ciebie dotyczą narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Organem Nadzoru na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Okres przechowywania danych osobowych/usuwanie danych osobowych

 • Zwykle usuwamy lub anonimizujemy Twoje dane osobowe, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, chyba, że dalsze przechowywanie danych jest konieczne w ramach obowiązku prawnego.
 • W szczególności przechowujemy różne kategorie danych osobowych w następujących okresach (dane osobowe są przechowywane dłużej, jeśli jest to wymagane ze względu na ustawowe okresy retencji):
  • • Dane osobowe gromadzone w celu utworzenia konta użytkownika są przechowywane tak długo, jak długo istnieje konto użytkownika. Zawsze możesz poprosić o usunięcie konta i o usunięcie Twoich danych osobowych. Możesz to zrobić pisząc do nas na adres info@taksidi.pl z prośbą o usunięcie. Po usunięciu konta, Twoje dane zostaną zablokowane do dalszego użytku, a następnie automatycznie usunięte. Usunięcie konta wiąże się z utratą zniżek i ewentualnych naliczonych rabatów, bowiem nie będziemy w stanie Cię rozpoznać.
  • • Dane osobowe, które zebraliśmy, w celu wykonania konkretnej umowy, są przechowywane u nas przez okres sześciu lat od momentu pełnego wypełnienia wzajemnych zobowiązań umownych, a następnie automatycznie usuwane na koniec roku.
  • • Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, będziemy przechowywać dane osobowe, w celu wysyłania newslettera dopóki nie zrezygnujesz z jego subskrypcji.
  • • Zebrane dane osobowe za pomocą formularza kontaktowego zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu zapytania w ciągu sześciu miesięcy.

8. Zmiana celu przetwarzania

 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celach innych niż opisane w tej Polityce będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy pozwolą na to przepisy, lub jeśli wyraziłeś zgodę na zmianę celu przetwarzania danych. W przypadku dalszego przetwarzania do innych celów niż, dla których pierwotnie zostały zebrane, poinformujemy Cię o tych innych działaniach, przed dalszym przetwarzaniem Twoich danych osobowych i przedstawimy Ci wszystkie istotne informacje.

9. Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim/odbiorcom danych osobowych.

 • Dane osobowe gromadzone i przechowywane u nas, w żadnym wypadku nie będą wykorzystywane do sprzedaży, handlu lub kredytowania. Twoje dane osobowe nie będą również przekazywane osobom trzecim. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Przekazywanie danych może się odbywać na przykład w celu wykonania umowy uczestnictwa, którą z nami zawarłeś np. kadrze odpowiedzialnej za daną imprezę turystyczną / wyjazd. Dalsze przekazywanie danych osobowych może nastąpić tylko w celu egzekwowania warunków użytkowania lub wykonania innych umów. Zgodnie z prawem, jesteśmy również zobowiązani do dostarczenia informacji do określonych organów publicznych na ich żądanie. Są to organy wymiaru sprawiedliwości i organy ścigania. Przekazanie tych informacji opierać się będzie na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zwalczaniu nadużyć, zwalczania przestępstw oraz zapewnieniu egzekwowania roszczeń. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 f RODO.
 • W zakresie dostawy naszych usług, współpracujemy z zewnętrznymi firmami i zewnętrznymi dostawcami usług (procesorzy). W takich sytuacjach dane osobowe są udostępniane tym dostawcom (procesorom), w celu umożliwienia im realizacji ich zobowiązań. Dostawcy, są starannie dobierani i regularnie sprawdzani, w celu zapewnienia ochrony prywatności. Ponadto dostawcy są zobowiązani na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych do zachowania powierzonych im danych w poufności oraz do ich odpowiedniego zabezpieczenia.
 • Regularnie współpracujemy z następującymi zakontraktowanymi dostawcami:
  • • Dostawcy usług ubezpieczenia;
  • • Dostawcy usług czarteru;
  • • Dostawcy usług zakwaterowania;
  • • Dostawcy karnetów narciarskich;
  • • Dostawcy usług przewozu;
  • • Firma księgowa;
  • • Dostawcy oprogramowania;
  • • Dostawcy usług płatności online: PayPal oraz PayU;
  • • Dostawcy usług marketingowych.
 • Przekazanie danych osobowych dostawcom (procesorom), następuje zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO.

 

 

Kontakt

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o swoich danych osobowych, aby je poprawić jeśli są nieprawidłowe, zablokować lub usunąć, lub wyniknęły inne problemy związane z wykorzystaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

 • Adres korespondencyjny biura: ul. Wołodyjowskiego 40/2, 02-724 Warszawa
 • Tel: 530 033 292
 • e-mail: info@taksidi.pl

 

newsletter
do góry